Logotyp Kongresu Medycznego
AKTUALNOŚCI

PARTNERSTWO ORGANIZACYJNE

15-04-2016

Oficjalnym Partnerem organizacyjnym IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich 2016 zostało Miasto Stołeczne Warszawa, a pani Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz – członkiem Komitetu Honorowego.