Logotyp Kongresu Medycznego
AKTUALNOŚCI

PREZENTACJE, SESJE I DEBATY

26-04-2016

Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa w sesjach przygotowanych przez znakomitych naukowców polskiego pochodzenia: prof. Zbigniewa Wszołka, prof. Marię Siemionow i prof. Waldemara Priebego.

Profesor Zbigniew Wszołek, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, jest konsultantem i profesorem neurologii w Mayo Clinic na Florydzie w USA. Ten światowej sławy autorytet w zakresie badań genetycznych w przypadkach rodzinnego występowania choroby Parkinsona, zespołów parkinsonowskich i otępienia czołowo-skroniowego jest odkrywcą genów odpowiedzialnych za rodzinny charakter choroby Parkinsona.

Profesor Wszołek jest autorem i współautorem ponad 450 prac naukowych i publikacji z zakresu nowych genów biorących udział w etiologii choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, atypowych parkinsonizmów, dystonii i innych chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, współautorem opatentowanych odkryć związanych z identyfikacją mutacji genetycznych związanych z rodzinnym parkinsonizmem, a także doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykłady prof. Zbigniewa Wszołka:


3 czerwca 2016, godz. 19.00-19.20, Teatr Narodowy w Warszawie, pl. Teatralny 3

Wykład inauguracyjny: Implikacje terapeutyczne nowej technologii komórkowej iPSC

 

3 czerwca 2016, godz. 16.00-16.20, sala A, Hotel Marriott

Postęp w genetyce choroby Parkinsona  ̶  znaczenie współpracy wieloośrodkowej

Prof. Maria Siemionow, polska chirurg i transplantolog pracująca w USA, ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Poznaniu  (1974). Stopień naukowy doktora z mikrochirurgii uzyskała w 1985 roku, habilitowała się w dziedzinie nauk medycznych w 1992. Od 1995 roku kierowała oddziałem chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Klinice Kolegium Medycyny w Cleveland w Stanach Zjednoczonych; od 2013 roku jest profesorem na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

Prof. Maria Siemionow w 2008 roku dokonała czwartej na świecie i pierwszej w USA udanej operacji przeszczepienia twarzy. W wyniku 22-godzinnej operacji 8-osobowy zespół pod jej kierunkiem przeszczepił kobiecie będącej ofiarą postrzelenia ok. 80% powierzchni twarzy pochodzącej od zmarłej dawczyni.

Postanowieniem Prezydenta RP z 9 kwietnia 2009 r. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chirurgii plastycznej, za zasługi w pracy naukowej i badawczej, Maria Siemionow została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Prof. Siemionow jest również doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2013).

Wykłady prof. Marii Siemionow:


3 czerwca 2016, godz. 9.15-9.30, sala C, Hotel Marriott

Pacjent ma mieć przeszczepioną twarz: jak rozmawiać?


3 czerwca 2016, godz. 15.20-15.40, sala A, Hotel Marriott

Reconstructive Transplantation: From Laboratory to the Operating Room

 

Prof. Waldemar Priebe, chemik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Departamencie Leków Eksperymentalnych w Centrum Rakowym MD Anderson Uniwersytetu w Houston w Stanach Zjednoczonych, a także na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi badania związane z chemią i biologią nowotworów w kontekście opracowania nowych terapii antynowotworowych. Jest autorem ponad 170 publikacji, a także cenionym doradcą naukowym.

W amerykańskim laboratorium prof. Priebego odbyło staże ponad 30 naukowców z Polski. Dzięki jego pomysłowi i aktywności zostało podpisane 2 lipca 2012 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego porozumienie o Instytucjach Siostrzanych między Centrum Rakowym M.D. Anderson Uniwersytetu w Teksasie z polskim konsorcjum Centrum Chemii, Biologii i Medycyny Translacyjnej.

W 2012 roku Prezydent RP odznaczył prof. Priebego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług na rzecz polsko-amerykańskiej współpracy naukowej.

Wykłady prof. Waldemara Priebego:


3 czerwca 2016, godz. 15.40-16.00, sala A, Hotel Marriott

Drug Discovery in Academia: From the Bench to the Clinic