Logotyp Kongresu Medycznego
AKTUALNOŚCI

PUNKTY EDUKACYJNE

21-04-2016

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa i korzystania z możliwości zdobycia punktów edukacyjnych!

Każdy z Uczestników IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich otrzyma 13 punktów edukacyjnych.