Logotyp Kongresu Medycznego
Kontakt

BIURO ORGANIZACJI KONGRESU

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
im. prof. J. Nielubowicza
ul. Puławska 18
02-512 Warszawa

Paweł Jastrzębski                                  Joanna Kalupa
tel. +48 22 54 28 363                             tel. +48 22 54 28 381
kom. +48 698 823 917                          kom. +48 784 986 564


biuro@kongrespoloniimedycznej.org
faks: +48 22 542 83 41

 

Rzecznik Prasowy

Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

tel. +48 22 54 28 358
kom. +48 604 446 603
rzecznik@kongrespoloniimedycznej.org