Logotyp Kongresu Medycznego
Program naukowy

Program naukowy IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich jest efektem międzynarodowej i krajowej współpracy specjalistów różnych dziedzin, którzy spotkają się w Warszawie w czerwcu 2016 r., by przedyskutować kwestie ochrony zdrowia, doskonalenia standardów i możliwości poprawy wyników leczenia. Celem zjazdu jest debata naukowa oraz prezentacja najnowszych kierunków w różnych dziedzinach medycyny.


W programie znajdą się sesje poświęcone m.in. postępowi w medycynie, przejrzystości relacji między lekarzami a przemysłem farmaceutycznym, oczekiwaniom pacjentów i realiom edukacji medycznej, optymalnemu modelowi opieki onkologicznej, jak również kwestiom promowania wiedzy medycznej o szczepieniach.


Impulsem do dalszego pogłębiania relacji środowiska lekarzy pracujących w kraju z tymi, których los lub historia rzuciły poza jego granice, będą wykłady wybitnych przedstawicieli polskiej medycyny, którzy ją współtworzyli przez dziesiątki lat i wywarli wpływ na kolejne pokolenia lekarzy, prezentacje osiągnięć naukowych ukierunkowujących rozwój medycyny, minisympozja poświęcone historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jego znaczeniu dla polskiej medycyny oraz pasjom pozazawodowym lekarzy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem wydarzenia >>

Tematy

Lista wiodących tematów:

Poszukiwania wzorców bezpiecznej medycyny

Polityka wdrażania współczesnych metod poprawy jakości leczenia

Szczepienia: robić czy nie robić? Między wiedzą medyczną, EBM a mitami

Kiedy lekarz staje się specjalistą? Czy istnieje konflikt norm, oczekiwań i realiów edukacji medycznej?

Komunikacja lekarzy i pacjentów w sytuacjach wyjątkowych

Marketing w medycynie – obawy i nadzieje

Optymalny model opieki onkologicznej: jak wykorzystać doświadczenia innych

Standardowe zasady postępowania u chorych po urazach – realia i możliwości wprowadzenia systemu ATLS

Matka i dziecko: strategia bezpiecznego leczenia w ginekologii

Stomatologia bez granic: przemiany, innowacje, odkrycia

Klauzula sumienia lekarza: między prawem a etyką

Pozazawodowe pasje lekarzy (malarstwo, poezja, fotografia, sport)

Sesje

Już wkrótce przedstawimy pełną listę zaplanowanych sesji.

Program ramowy

               

 

IX KONGRES POLONII MEDYCZNEJ, II ŚWIATOWY ZJAZD LEKARZY POLSKICH

Warszawa, 2-4 czerwca 2016

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

               

 

Pobierz wersję do druku >>               

PROGRAM             

2 czerwca 2016 r. (czwartek)    

8:00-09:00 Rejestracja uczestników
  Recepcja Kongresu II p. w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Sala A  
09:30-13:45 Jakość i bezpieczeństwo leczenia: Jak zapewnić pacjentom lepszą opiekę? Rozwiązania dla lekarzy i dla zarządzających ochroną zdrowia.
  Konferencja przygotowana przy współudziale Medycyny Praktycznej.
  Moderatorzy: Marek Rudnicki, Piotr Gajewski, Roman Jaeschke
9:30-9:40 Wprowadzenie. Marek Rudnicki, USA
9:40-10:00 Evidence-based medicine – czy gwarantuje dobrą opiekę nad pacjentami? Roman Jaeschke, Kanada
10:00-10:10 Wiarygodne i aktualne źródła wiedzy lekarzy. Piotr Gajewski, Polska
10:10-10:30 Czy powinniśmy zaspokajać duchowe potrzeby chorych? Małgorzata Krajnik, Polska
10:30-10:50 Zespoły szybkiego reagowania w szpitalach – czy ratują życie? Roman Jaeschke, Kanada
10:50-11:10 Przerwa kawowa  
11:10-11:30 Professionalization of hospital management: impact on quality. Emilio Williams, USA
11:30-11:50 Jak zwiększyć zaangażowanie lekarzy w proces poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów? Maciej Dryjski, USA
12:10-12:40 Kierunki zmian systemowych w polskiej służbie zdrowia. Konstanty Radziwiłł, Polska
12:40-13:40 Dyskusja  
13:45-14:45 Lunch  
14:30-15:15 Konferencja prasowa  
16:00-17:00 Msza Święta inaugurująca IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich w kościele Świętej Barbary w Warszawie, ul. Nowogrodzka 51
  Przewodnictwo: Jego Eminencja, Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz
18:00-22:00 Uroczysta inauguracja IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich
  Teatr Narodowy w Warszawie, Plac Teatralny 3                             
19:00-19:20 Wykład inauguracyjny: Postęp technologiczny i medycyna translacyjna. Zbigniew Wszołek, USA
                           
   
               
               

3 czerwca 2016 r. (piątek)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                           

Sala A

                       
                           

Sala B

                       
                           

Sala C

                       
                           

Sala D

                       
                           

 

                       
                                                       

9:00-10:45

                                                   
                                                       

 

                                                   
                           

 

                       
                           

Szczepienia - między wiedzą medyczną (EBM) a mitami.

Moderatorzy: Teresa Jackowska, Andrzej Kajetanowicz, Iwona Paradowska-Stankiewicz

                       
                           

Kiedy lekarz staje się specjalistą: oczekiwania pacjentów i lekarzy wobec realiów edukacji medycznej

Moderatorzy: Romuald Krajewski, Marek Rudnicki, Stanisław Woś

          
                           

Komunikacja lekarz-pacjent w przypadkach szczególnie trudnych.

Moderatorzy: Grzegorz Opala, Małgorzata Krajnik, Bronisława Siwicka

                       
                           

Stomatologia bez granic: przemiany, innowacja, odkrycia. 

Moderatorzy: Renata Górska, Bartłomiej Nierzwicki, Anna Lella, Barbara Adamowicz-Klepalska

                           

9:00-9:12

Program szczepień ochronnych w Polsce i na świecie.

Teresa Jackowska, Polska                        

                           

9:00-9:12                       

Opinia młodych lekarzy w Polsce o szkoleniu specjalizacyjnym.

Filip Dąbrowski, Romuald Krajewski, Polska                    

                           

9:00-9:12

Bariery psychologiczne w nawiązaniu kontaktu z pacjentem.

 Bohdan Wasilewski, Polska                            

   
                           

9:00-9:12
                              Wskazania do usuwania zębów mądrości – Evidence-Based-Medicine (EBM).
                              Bartłomiej Nierzwicki, USA
           

                           

9:13-9:25
                              Profilaktyczne szczepienia u dzieci w Grodnie, stan obecny.

Oksana Bondariewa, Ludmiła Puzynia, Kazimierz Jodkowski, Białoruś                            

                       
                           

9:13-9:25

Plusy i minusy polskiego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Jerzy Kruszewski, Polska                                                          

                       
                           

9:13-9:25

Development of Patient -Physician Relation Before Face Transplantation.

Maria Siemionow, USA                                                          

                       
                           

9:13-9:25
                              Natychmiastowa rekonstrukcja uzębienia z wykorzystaniem uzupełnień stałych na implantach.

Daniel Domagała, USA       

                           

9:26-9:38

Rola badań profilaktycznych oraz szczepień w profilaktyce zdrowotnej dotyczącej migrantów.  

Kamil Umiński, Szwecja                                                          

                       
                           

9:26-9:38

Droga uzyskania specjalizacji medycznej absolwentów wyższych uczelni na Ukrainie.
                              Aleksander Pułyk, Ukraina                              
                           

                       
                           

9:26-9:38

Trudności w komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera.

Jerzy Leszek, Polska                                                          

                       
                           

9:26-9:38
                              Współczesny stan wiedzy na temat zapalenia okołowszczepowego.

Jan Kowalski, Polska                                                          

                       
                           

9:39-9:51

Dlaczego rodzice rezygnują ze szczepień u swoich dzieci?

Andrzej Kajetanowicz, Aleksandra Kajetanowicz, Kanada                            

                       
                           

9:39-9:51
                              Specjalizacja lekarska w Niemczech na przykładzie kardiochirurgii w dużych i mniejszych ośrodkach oraz późniejszy poziom leczenia chorych.
                              Włodzimierz Kuroczyński, Niemcy
                            

                           

9:39-10:51

Kompetencje miękkie lekarza profesjonalisty w sytuacjach trudnych.

Paweł Grabowski, Polska                            

                       
                           

9:39-9:51

SOS dla bezzębnej żuchwy – innowacyjna koncepcja leczenia implantoprotetycznego.
                              Krzysztof Śliwowski, Dominika Śliwowska, Niemcy
                                            

                           

9:52-10:04

Jak rozmawiać z rodzicami mającymi wątpliwości co do szczepienia swoich dzieci. Metoda C.A.S.E.

Marian Ołpiński, USA                            

                       
                           

S9:52-10:04
                              Organizacja opieki medycznej na Ukrainie
                              Valentin Bachniwski, Ukraina
                           

                       
                           

9:52-10:04
                              Przekazywanie złej wiadomości – jak ochronić nadzieję.

Małgorzata Krajnik, Polska                                                          

                       
                           

9:52-10:04
                              Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z wadami czaszki i twarzoczaszki.
                                Krzysztof Dowgierd, Polska
                                    

                           

10:05-10:17

Problem szczepień ochronnych na Litwie.

Halina Miksza, Maria Jakutowicz, Litwa                            

                       
                           

10:05-10:17
                              Europejskie programy specjalizacji lekarskich.
                                Romuald Krajewski, Polska                              
                           

                       
                           

10:05-10:17

Problemy komunikacyjne lekarz-pacjent w kontekście kulturowo-religijnym.

Barbara Kłodos, Niemcy                                                          

                       
                           

10:05-10:17
                              Zastosowanie wolnych i uszypułowanych przeszczepów dziąsłowych oraz subepitelialnej tkanki łącznej w terapii implantologicznej.
                              Sebastian Lenkiewicz, Polska         

                           

10:18-10:30

System monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce – więcej zalet czy wad?

Iwona Paradowska-Stankiewicz, Polska                                                          

                       
                           

10:18-10:30
                              Systemowa unifikacja szkolenia specjalizacyjnego metodą adresowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Marek Rudnicki, USA                              

                       
                           

10:18-10:30

Working in the Arabic country.

Witold Karwinski, Zjednoczone Emiraty Arabskie                            

                       
                           

10:18-10:30

No cóż, że ze Szwecji? Czyli jak wygląda opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą u naszych północnych sąsiadów.

Beata Pregiel, Urszula Kilijańska-Kanaffa, Szwecja, Polska   

                           

10:31-10:43

Komu zawdzięczamy szczepionkę polio?
                              Waldemar Nikliński, Eva Niklińska, USA
                           

                                                   
                           

 

                       
                           

10:31-10:43

Krótki film o nieumieraniu.

Bogdan Miłek, Niemcy                                                          

                       
                           

10:31-10:43

Jakie zabiegi protetyczne refunduje kasa chorych na Litwie.

Daniel Lipski, Litwa                                                          

                           

 

                       
                           

 

                       
                                                       

Dyskusja

                                                   
                                                       

 

                                                   
                           

 

                       
                           

 

                       
 

Przerwa kawowa

       

10.45-11.15

 
                           

 

                       
                           

 

                       
                                                       

11:15-13:00

                                                   
                                                       

 

                                                   
                           

       

                       
                           

W trosce o najważniejsze standardy opieki nad matką i dzieckiem.

W trosce o najważniejsze standardy opieki nad matką i dzieckiem.

Moderatorzy: Andrzej Pawlak Mirosław Wielgoś, Janusz Kasina, Józef Mazurek

                       
                           

Przejrzystość w ochronie zdrowia – perspektywa obaw czy nadziei.

Moderatorzy: Jan Borowiec, Barbara Roniker, Andrzej Sawoni Mariusz Gujski

                       
                           

"10 Hot Topics" – wybrane tematy współczesnej medycyny.

Moderatorzy: Władysław Pierzchała, George Krol, Stanisław Czudek

Podany czas 10 min obejmuje nieprzekraczalne 8 min prezentacji i 2 min dyskusji na każdy z podanych niżej tematów.

                       
                           

Warszawski Uniwersytet Medyczny w rozwoju medycyny.

Moderatorzy: Marek Krawczyk, Sławomir Nazarewski, Sławomir Majewski

                       
                           

11:15-11:27

Jak obniżyć umieralność kobiet z powodu krwotoków poporodowych.

Ryszard Poręba, Polska                                                          

                       
                           

11:15-11:30

Strefa zagrożenia – badania naukowe a wyroby medyczne na tle praw Wspólnoty Europejskiej (EU).

Jan W. Borowiec, Krzysztof F. Borowiec, Szwecja           

                           

11:15-11:25

Leczenie endowaskularne patologii aorty.

Piotr M. Kasprzak, Niemcy 

                           

11:15-11:20
                              Wprowadzenie:

prof. Marek Krawczyk, Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

                           

11:28-11:40

Jakość leczenia w ginekologii i położnictwie w Polsce i w Szwecji.                               

Janusz Kasina, Szwecja

                           

11:30-11:45
                              Transparency in Healthcare, Patients Dilemma.
                              Barbara Roniker, USA 

                           

11:25-11:35

Appendicitis: leczyć zachowawczo czy operować?

Michał Sopyllo, Finlandia   

                           

11:20-11:32
                              Warszawski Uniwersytet  Medyczny w 2008-2016.
                              Sławomir Nazarewski, Polska       

                           

11:41-11:53

Quality and Patient Safety Metrics in Obstetrics and Gynecology (OBGYN).

Kornelia Król, USA  

                           

11:45-12:00
                              Przejrzystość w relacjach z przemysłem medycznym z perspektywy samorządu lekarskiego.
                              Romuald Krajewski, Polska 

                           

11:35-11:45

Chirurgia robotyczna ̶ smak Hollywoodu?

Stanislav Czudek, Czechy 

                           

11:32-11:44
                                Potencjał naukowy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  ̶  projekt CePT i Centrum Transferu Technologii.
                                Sławomir Majewski, Polska  
   

                           

11:54-12:06

Nowe standardy medyczne w opiece nad ciężarną w ciąży powikłanej. 

Mirosław Wielgoś, Polska                                                           

                           

12:00-12:15

Kodeks Przejrzystości.

Paweł Sztwiernia, Polska                                                          

      
                           

11:45-11:55

Percutaneous Ablation of Osseous Spinal Metastases.

George Krol, USA                                                          

                       
                           

11:44-11:56

Studia w ramach English Division w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
                              Bożena Werner, Beata Kucińska                         

                           

12:07-12:19

Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia stanów przedrakowych szyjki macicy dzięki kryteriom decyzji terapeutycznej.

Andrzej Pawlak, Francja             

                           

12:15-12:30
                              Przejrzystość w relacjach szpitale-przemysł.
                              Jarosław J. Fedorowski, Polska                              
  

                           

11:55-12:05

Obrazowanie hybrydowe: nowoczesna technologia przyszłości.

Robert Bujak, Szwecja              

                           

11:56-12:08
                              Najważniejsze kierunki badań, projekty i osiągnięcia w obszarze immuno-onkologii.
                                Jakub Gołąb    

                           

12:20-12:32
                              Zapobieganie i leczenie ponowotworowych zaburzeń układu rozrodczego.

Zana Bumbuliene, Litwa 

                           

12:30-12:45
                              Podstawy i regulacje prawne marketingu dla lekarzy.

Maciej Bugaj, Niemcy 

                           

12:05-12:15

Nowotwór stercza - sens czy bezsens badań profilaktycznych, czyli dokąd idziesz, Urologio.

Marek-Maria Meinert, Niemcy 

                           

12:08-12:20
                              Najważniejsze kierunki badań, projekty i osiągnięcia w obszarze kardiologii.
                              Grzegorz Opolski  

                           

12:33-12:45
                              Programowanie zdrowia kardio-metabolicznego człowieka w pierwszych 1000 dniach jego życia.

Hanna Krauss, Zuzanna Chęcińska- Maciejewska, Aleksandra Chęcińska, Polska               

                           

12:45-12:55
                              Elektroniczne zwolnienia lekarskie.  
                              Grażyna Hart, Polska                              
                  

                           

12:15-12:25

Współczesne leczenie złamań.

Stanisław Zemankiewicz, USA                                                       

                           

12:20-12:32
                              Kierunki badań, projekty i osiągnięcia Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Kamińska, Anna Kostera-Pruszczyk,Polska    

                           

12:46-12:58

Korekta układu sercowo-naczyniowego i łożyskowego u kobiet ciężarnych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej.

Antonina Dnistryanska, Alla Gumenjuk, Vladimir Dnistryanski, Ukraina 

                           

 

                       
                           

12:25-12:35

ZIKA VIRUS Infection, Risk of Microcephaly and Antepartum Maternal Evaluation.

Bogdan Nowicki, USA                            

                          
                           

12:32-12:44
                              Osiągnięcia transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Marek Krawczyk, Polska                             

                           

 

                       
                           

 

                       
                           

12:35-12:45
                              Neuroborelioza - czy wiemy o niej wystarczająco dużo?

Irena Weder, Niemcy                                                          

        
                           

 

                       
                           

 

                       
                           

 

                       
                           

12:45-12:55

Wpływ zapalenia przyzębia na przebieg chorób ogólnych.

Małgorzata Radwan-Oczko, Małgorzata Szulc, Urszula Kanaffa-Kiljańska, Beata Pregiel, Polska, Szwecja                                                           

                           

 

                       
                           

 

                       
                                                       

Dyskusja

                                                   
                                                       

 

                                                   
                           

 

                       
                           

 

                       
                                                       

Lunch 13:00-15:00

                                                   

                           

 

                       
                           

 

                       
                                                       

15:00-17:00

                                                   
                                                       

 

                                                   
                           

 

                       
                           

Medycyna translacyjna wyzwaniem XXIwieku: polscy lekarze dla nauki w świecie.

Moderatorzy: Zbigniew Wszołek, Maria Siemionow, Mieczysław Chorąży

                           

 

                       
                           

Historia najstarszych polskich towarzystw lekarskich na przełomie XIX i XX wieku.

Sesja przygotowana przy współudziale Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Moderatorzy: Waldemar Kostewicz, Beata Zawadowicz, Zana Bumbuliene

                       
                           

Tematy różne: Postępy w wybranych dziedzinach medycyny.

Moderatorzy: Maciej Dryjski, Kornelia Król, Borys Duda                                                           

                           

 

                       
                           

Pozazawodowe pasje lekarzy.

Moderatorzy: Jarosław Wanecki, Aska Mendys, Bronisław Orawiec

                           

 

                       
                           

15:00-15:20

Złożoność zjawiska życia jako wyzwanie dla medycyny.
                              Mieczysław Chorąży, Polska                              
                           

                       
                           

15:00-15:20
                              Polskie Towarzystwa Lekarskie działające na przełomie XIX i XX wieku poza obecnymi granicami kraju. 

Jerzy Jurkiewicz, Polska                                                          

                       
                           

15:00-15:12

Are We Ready for EVAR in Ambulatory Surgery Centers? 

Maciej Dryjski, USA                                                           

                       
                           

15.00-15.15

Teatr Piosenki Lekarzy. 

Jerzy Woy-Wojciechowski, Polska                                                           

                       
                           

15:20-15:40
                              Reconstructive Transplantation: From Laboratory to the Operating Room.

Maria Siemionow, USA                                                          

                       
                           

15:20-15:35

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie 1805-2015

Zana Bumbuliene, Bronisława Siwicka, Barbara Komarowska                            

                       
                           

15:12-15:24

Masywne krwawienie z jelita małego: Nowa opcja terapeutyczna z microcoil lokalizacją i laparoskopowa resekcja.

Andrzej Dobradin, USA                                                          

                       
                           

15.15-15.25

Literatura lekarska.
                              Jarosław Wanecki, Polska                              
                           

                       
                           

15:40-16:00

Drug Discovery in Academia: From the Bench to the Clinic.  
                              Waldemar Priebe, USA                              
                           

                       
                           

15:35-15:50
                              Towarzystwo Lekarskie Lwowskie 1867-1939.
                              Ewelina Hrycaj-Małanicz, Oksana Stadnyk, Ukraina                              
                           

                       
                           

15:24-15:36

Nowoczesne aspekty w leczeniu padaczki.

Helena Wiejewnik, Białoruś                                                          

                       
                           

15.25-15.33
                              Confidance. 

Stella Nowicki, USA                            

                       
                           

16:00-16:20

Postępy w genetyce choroby Parkinsona – znaczenie współpracy wieloośrodkowej.
                              Zbigniew Wszołek, USA
                           

                       
                           

15:50-16:05
                              Towarzystwo Paryskie Lekarzy Polskich.

Piotr Konopka, Barbara Grospierre, Francja                                                          

                       
                           

15:36-15:48

Działalność Koła Lekarzy przy PKOT "Odrodzenie" w Berdiańsku wobec konfliktu wojennego na Ukrainie Wschodniej. Wybrane zagadnienia.

Olga Bondarewa, Ukraina                                                          

                       
                           

15.33-:15:43
                              Malarstwo –sposób na życie.

Włodzimierz Cerański, Polska                                                          

                       
                           

16:20-16:40

Postępy w terapii genowej mózgu.

Krzysztof Bankiewicz, USA                                                           

                           

16:05-16:20
                              Towarzystwa Lekarzy Polskich na Wołyniu.

Siergiej Prokopiuk, Ukraina                              

                           

15:48-16:00
                              Wertebroplastyka/Kyfoplastyka w leczeniu bolesnych złamań trzonów kręgowych.

 Maksym Dymek, USA                 

                           

15:43-15:51
                              Biografia artystyczna lekarza stomatologa.
                              Joanna Mendys-Gatti, Włochy                           

                           

16:40-17:00


Jak przygotować ludzi i system do większego powiązania nauki z praktyką medyczną?

Wojciech Maksymowicz, Polska                                    

                           

16:20-16:30
                              Powstanie i działalność Towarzystwa Lekarskiego Guberni Grodzieńskiej (1862-1914).
                              Kazimierz Jodkowski, Eugeniusz Tiszczenko, Białoruś
           

                           

16:00-16:12

Zastosowanie genomiki w decyzjach terapeutycznych raka piersi we Francji.

Andrzej Pawlak, Francja                                                          

                       
                           

15:51-15:59
                              Fotografia czyli podglądanie świata.
                              Dariusz Hankiewicz, Polska                              
                           

                       
                           

 

                       
                           

16:30-16:35
                              Działalność Towarzystwa Lekarskiego w Brześciu Litewskim (1903-1914)
                              Eugeniusz Tiszczenko, Kazimierz Jodkowski, Białoruś                              
                           

                       
                           

16:12-16:24

Role of Obstetric Conditions in Abruptio Placenta.

Irina Sagaidac, Mołdawia                                                          

                       
                           

16:01-16:09
                              Międzynarodowe Salony Fotografii Artystycznej Lekarzy "PhotoArtMedica" w Częstochowie.

Krzysztof Muskalski, Polska                            

                       
                           

 

                       
                           

16:35-16:45

Wkład polskich naukowców w tworzeniu mikrobiologii medycznej i epidemiologii w Galicji przed wojną.
                              Nataliya Vynograd, Ewelina Hrycaj-Małanicz, Ukraina
                           

                           

16:24-16:36

Medycyna Integracyjna/Funkcjonalna – nowy model leczniczy

Teresa Borowska-Dudarewicz, USA                                                          

                       
                           

16:09-16:19
                              Chóralistyka - głęboki oddech po pracy.

Aleksandra Bakun, Polska                                                          

                       
                           

 

                       
                           

16:45-17:00
                              Europejczycy zasłużeni dla światowej medycyny i związani z polską ziemią.
                                Janusz Skalski, Marian Zembala, Polska
                       

                           

16:36-16:48

Plasma Levels of Endothelin-1 and C-Natriuretic Peptide in Men with Essential Hypertension in Carriers of Different Genotypes of the ET-1 Gene.
Alla Gumenyuk, Hanna Palahniuk, Vadym Zhebel, Iuliia Pashkova, Olga Starzhynska, Natalia Zhebel         

                           

16:19-16:29
                              Dziennikarstwo lekarzy.
                              Ryszard Golański, Polska                              
                           

                       
                           

 

                       
                           

                       

                           

16:48-17:00

Stent-graft NELLIX w leczeniu skomplikowanego przypadku tętniaka aorty brzusznej i tętniaków tętnic biodrowych.

Marek Majewski, Francja                                                          

                       
                           

16:29-16:37

"Pasje życiowe dr. Bronisława Orawca".
                              Bronisław Orawiec, USA                              
                           

                       
                           

 

                       
                           

                       

                           

 

                       
                           

16:37-16:45
                              Sukcesy polskich lekarzy-sportowców na Światowych Igrzyskach Medyków – Word Medical and Heath Games.
                              Krzysztof Makuch, Polska                             
  

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
20.00-23.00 Biesiada warszawska – impreza integracyjna
  Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14 w Warszawie
   
4 czerwca 2016 r. (sobota)  
Sala A  
09:00-10:00 Mistrzowie akademickiej medycyny.
  Moderatorzy: Ewa Radwańska, Piotr Konopka, Marek Rudnicki
09:00-9:10 Przedstawienie prof. Stefana Angielskiego - Izabela Roman, USA
  Cykl Krebsa: wczoraj, dzisiaj i jutro (z powodu choroby Profesora wykład odwołany) Stefan Angielski, Gdańsk, Polska
9:10-9:15 Przedstawienie prof. Marka Pawlikowskiego
9:15-9:35 Dehumanizacja współczesnej medycyny – przyczyny i przeciwdziałanie. Marek Pawlikowski, Łódź, Polska
9:35-9:55 Udział polskich kardiochirurgów w rozwoju światowej nauki i medycyny sercowo-naczyniowej w latach 2000-2015. Marian Zembala, Polska
09:55-10:00 Dyskusja
10:00-11:00 Programy Izb Lekarskich dla Polonii Medycznej.
  Sesja przygotowana przez Izby Lekarskie.
  Moderatorzy: Jerzy Friediger, Maciej Hamankiewicz, Andrzej Sawoni  
10:00-10:15 Współpraca Naczelnej Izby Lekarskiej z zagranicą. Anna Lella
10:15-10:30 Ośrodek Współpracy Naczelnej Rady Lekarskiej z Polonią Medyczną. Jerzy Friediger
10:30-10:45 Historia i przyszłość współpracy Izb Lekarskich z Polonią Medyczną na Wschodzie. Krzysztof Schreyer
10:45-11:00 Dyskusja  
11:00-11:30 Przerwa kawowa  
11:30-12:45   Panel: Quovadis, Polonia Medica?
  Paneliści: Marek Rudnicki, Janusz Kasina, Bronisława Siwicka, Bogdan Miłek, Kornelia Król
11:30-11:45 Problemy i perspektywy Polonii Medycznej na Wschodzie. Bronisława Siwicka, Litwa
11:45-12:00 Teraz i jutro Polonii Medycznej na Zachodzie Europy. Bogdan Miłek, Niemcy
12:00-12:15 Przyszłość Polonijnych Organizacji Medycznych w Ameryce. Kornelia Król, USA
12:15-12:30 Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych: dziś i jutro. Marek Rudnicki, USA 
12:30-12:45 Dyskusja  
12:45-13:00 IX Kongres Polonii Medycznej w naszych oczach
  Paneliści: Maciej Hamankiewicz, Marek  Rudnicki, Andrzej Sawoni
13:00-14:00 Lunch  
14:00-15:00 Sesja jubileuszowa Działu Polskiej Książki Medycznej.
  Moderatorzy: Krzysztof Królikowski, Raisa Pawlenko, Irmina Utrata  
14:00-14:10 Współpraca Narodowej Naukowej Medycznej Biblioteki Ukrainy z  polskimi partnerami: historia i perspektywy rozwoju. Raisa Pawlenko, Tetiana Ostapczenko, Ukraina
14:10-14:20 Dwa kraje, dwie biblioteki medyczne, jeden cel – nieustanny rozwój – zgodny z duchem czasu i ponad wszelkimi podziałami. Irmina Utrata, Polska
14:20-14:35 Główne kierunki działalności lekarzy polonijnych na  Ukrainie. Anatol Święcicki, Eugeniusz Deneka-Białucki, Ukraina
14:35-14:45 Dział Polskiej Książki Medycznej/Polska Biblioteka Medyczna dziś i jutro. Krzysztof Królikowski, Polska
14:40-15:00 Dyskusja
   
19:00-23:00 Uroczysty bankiet na zakończenie IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich
 

Sala Balowa (Grand Ballroom) Hotelu Marriott, II p.