Logotyp Kongresu Medycznego
Komitet naukowy

O wysoki poziom merytoryczny IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich zadba Komitet Naukowy z Przewodniczącym prof. Markiem Rudnickim i Wiceprzewodniczącym prof. Romualdem Krajewskim. W jego gronie znajdą się największe autorytety różnych dziedzin medycyny z całego świata.

/media/1021/rudnicki.jpg
PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki,
(Stany Zjednoczone)

Studia (1972), doktorat i specjalizacja (1980) oraz habilitacja z chirurgii (1993) w Śląskiej Akademii Medycznej. Profesor Chirurgii w University of Illinois w Chicago, Dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Illinois Masonic Medical Center w Chicago, Fellow of American College of Surgeons; Członek Komitetu Naukowego w Society for Surgery of the Alimentary Tract oraz Society for American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons; Członek Board of Directors Metropolitan Chicago Chapter of the American College of Surgeons.
Prezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, b. doradca Ministra Zdrowia w rządzie Premiera Buzka (2000-2001), b. Wiceprezes i Członek Zarządu Związku Lekarzy Polskich w Chicago; założyciel Polsko-Amerykańskiego Programu Walki z Rakiem Piersi oraz Bursztynowej Koalicji – Amber Coalition: Better Health Foundation w Chicago; Przewodniczący Komitetu Naukowego VII i VIII Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu (2010) i Krakowie (2013).

/media/1022/romuald-krajewski.jpg
WICEPRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski,
(Polska)

Studia (1975), doktorat (1981), habilitacja (1996) i specjalizacja z neurochirurgii (1980) na Akademii Medycznej w Warszawie. Neurochirurg zatrudniony w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie, członek interdyscyplinarnego zespołu chirurgii nowotworów głowy i szyi i podstawy czaszki. Profesor w Centrum Onkologii w Warszawie i Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. B. konsultant i kierownik oddziału neurochirurgii i neurologii w Trypolisie w Libii, b. członek zespołu chirurgii podstawy czaszki w Klinice Otolaryngologii Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie oraz Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie.
Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów, sekretarz Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN.
Dorobek naukowy dra Krajewskiego obejmuje 76 publikacji w recenzowanych czasopismach i podręcznikach, ponad 300 doniesień zjazdowych i promocję 3 rozpraw doktorskich.

Barbara Adamowicz-Klepalska
Teresa Bachanek
K rzysztof Bankiewicz
Krzysztof Bielecki
Jan Borowiec
Richard Cranovsky
Magdalena Czarnecka-Operacz
Jarosław Fedorowski
Mariusz Frączek
Piotr Gajewski
Krystyna Grabowska
Maciej Hamankiewicz
Teresa Jackowska
Kazimierz Jodkowski
Andrzej Kajetanowicz
Janusz Kasina
Piotr Konopka
Jan Konturek
Piotr Konturek
Jarosław Kosiaty
Marek Krawczyk
Kornelia Król
Jerzy Kruszewski
Jerzy Leszek
Józef Mazurek
Halina Miksza
Bogdan Miłek
Bartłomiej Nierzwicki
Waldemar Nikliński
Rafał Niżankowski
Wojciech Noszczyk
Wojciech Olszyński
Marian Ołpiński
Bronisław Orawiec
Iwona Paradowska-Stankiewicz
Alfred Patyk
Andre Pawlak
Wiesław Pawlik
Ryszard Poręba
Ewa Radwańska
Maria Siemionow
Bronisława Siwicka
Anatol Święcicki
Tadeusz Tołłoczko
Kamil Umiński
Grzegorz Wallner
Mirosław Wielgoś
Andrzej Wojtyczka
Jerzy Woy-Wojciechowski
Zbigniew Wszołek
Stanisław Zemankiewicz
Jan Zierski


KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Sawoni

Zbigniew Gałązka
Janusz Kasina
Marta Klimkowska-Misiak
Wojciech Marquardt
Ewa Miękus-Pączek
Bogdan Miłek
Ładysław Nekanda-Trepka
Roman Olszewski
Bronisław Orawiec
Marek Rudnicki
Bronisława Siwicka
Jarosław Wanecki
Julian Wróbel

Regulamin zgłaszania abstraktów

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami Regulaminu.

 

Pobierz